اصول رژیم نوین

برای کاهش وزن پایدار و سالم توجه ما فقط به مواد غذایی نمی باشد، بلکه برنامه کلینیک رژیم درمانی نوین برای ایجاد عادات سالم غذایی بر 4 پایه اساسی استوار می باشد.

تغییر رفتارهای نادرست که منجر به چاقی می شود:

 • رفتار درمانی

  تغییر رفتارها و عادات ناصحیح که منجر به چاقی می شود

 • خانواده و محیط زندگی حمایت کننده

  تغییر شیوه زندگی برای حفظ سلامتی نیاز به کار تیمی دارد که نفر اول آن خود فرد ، سپس حمایتها و همکاری خانواده ودر نهایت متخصص تغذیه خواهد بود، نتیجه مطلوب وقتی حاصل می شود که این گروه بصورت یک تیم هماهنگ انجام وظیفه نمایند.

  اصول رژیم درمانی نوین
 • ورزش و افزایش فعالیت بدنی

  ورزش و فعالیت بدنی جزء لاینفک برنامه کاهش وزن می باشد ، چرا که حتی افراد با وزن طبیعی نیز برای سلامتی خود نیاز به فعالیت بدنی روزانه دارند. برای افراد مبتلا به افزایش وزن ، فعالیت بدنی نه تنها برای کاهش وزن بلکه برای ثابت نگه داشتن وزن نقش اساسی دارد. منظور از فعالیت بدنی فقط رفتن به ورزشگاهها و ورزش سنگین حرفه ای نیست. بلکه با برنامه منظم حتی در محل کار وزندگی نیز میسر می باشد.

 • انتخاب غذاهای مناسب با سلامتی و مطابق با سبد غذایی خانوادگی

  توجه به میزان کالری دریافتی و نیز میزان پروتئین، چربی و انواع قند و کربوهیدراتهای در طی وعده های غذایی نیز دارای اهمیت ویژه در کنترل وزن و حفظ سلامتی می باشد. شما در طی دوره های درمانی با انواع مواد غذایی آشنا می شوید و خواهید آموخت که چگونه از انواع گروههای غذایی به میزان مناسب بهره برداری نمایید. دوام رژیم غذایی و پایدار نمودن وزن قطعا به میزان همخوانی رژیم با سبد غذایی خانواده دارد. لذا بایستی نهایت سعی بعمل آید که سفره شما با سفره غذایی خانواده هماهنگی داشته تا برنامه جدید غذایی شما پایدار وزن کاهش یافته ماندگار گردد.

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات