روشهای غیر جراحی درمان چاقی موضعی:

  • LPG و اندرمولب
  • کویتیشن

چاقی موضعی یا سلولیت عارضه ای است که در آن چربی در برخی از نواحی بدن تجمیع می یابند و ظاهر نامطلوبی را ایجاد می نمایند. ظاهر سلولیت به صورت فرورفتگی هایی در پوست و یا پوستی با سطح ناهموار است که شبیه پوست پرتقال می گردد. این عارضه اغلب در نواحی باسن، ران و بازو ظهور می کند. با توجه به عوارض و تهاجمی بودن روشهای جراحی، LPG یا اندرمولوژی امروزه در دنیا از روشهای نوین برای درمان سلولیت ابداع گردیده که در کنار رژیم غذایی در درمان چاقی موضعی وفید واقع می شود.

برای رفع چاقی موضعی کلینیک رژیم درمانی نوین سه دستگاه ذیل را با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا به شما پیشنهاد می کند.

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات