روز خود را با صبحانه آغاز کنید. 

صبحانه به تامین انرژی مورد نیاز بدن برای فعالیت در محل کار، مدرسه یا بیرون از منزل کمک می کند. هرچند غالباً صبحانه مهم ترین وعده غذایی .....

 

تغذیه و خلق و خو 

مغز انرژی مورد نیاز خود را از طریق قند خون به دست می آورد. قند موجود در خون از طریق مصرف مواد غذایی حاوی کربوهیدرات مانند میوه ها، ...

 

ارتباط استرس و چاقی 

بسیاری از عوامل باعث چاقی می شوند، در میان یکی از دور از ذهن ترین آنها می توان به استرس اشاره کرد. استرس باعث آزاد شدن بسیاری از ....

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات