آسم و ارتباط آن با رژیم غذایی و چاقی 

در بیماری آسم راه های هوایی ملتهب و باریک شده و تنفس با دشواری انجام می شود. آسم با خس خس، تنگی نفس و سرفه، به خصوص در ابتدای صبح و عصر، همراه است...

 

روز خود را با صبحانه آغاز کنید. 

صبحانه به تامین انرژی مورد نیاز بدن برای فعالیت در محل کار، مدرسه یا بیرون از منزل کمک می کند. هرچند غالباً صبحانه مهم ترین وعده غذایی .....

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات