نقرس و نقش تغذیه در کنترل آن 

نقرس نوعی بیماری آرتریت بوده و مشخصه آن افزایش میزان اسید اوریک در خون می باشد. افزایش بیش از حد اسید اوریک خون منجر به تشکیل...

 

آلودگی هوا و کاهش کلسترول خوب 

گروهی از مطالعات ارتباط بین قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی را نشان داده اند....

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات