خدمات دوران عضویت

خدماتی که در دوره ثبت نام در رژیم درمانی اینترنتی نوین دریافت می کنید:

پس از پرکردن پرسشنامه مربوط به شرح حال افزایش وزن خود که شامل وزن و قد شما نیز می باشد خدمات ذیل را دریافت می نمایید:

  1. طبقه بندی شما در گروه وزن طبیعی، افزایش وزن، چاق و چاقی مفرط که همراه با عوارض متعدد فیزیولوژیک میباشد.
  2. جزوه تقویم غذایی که در آن شما آموزش خواهید دید که برنامه معمول غذایی خود را برای یک هفته یادداشت و سپس برای ما ارسال نمایید.
  3. پس از دریافت فرم تکمیل شده تقویم غذایی، نکات کلی رفتاری که باید در مدت یک هفته انجام دهید از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.
  4. پس از یک هفته اولین رژیم غذایی به همراه نکات رفتاری که حاصل آنالیز برنامه غذایی شما می باشد برای شما ارسال می شود. هر رژیم غذایی برای مدت 3-2 هفته خواهد بود. شما کلا 4-3 برنامه غذایی را در دوره 3 ماهه تجربه می نمایید.
  5. با هر رژیم غذایی برای شما پرسشنامه ای ارسال خواهد شد که در آن به غذاهایی که هوس نموده اید و یا ناپرهیزیها و کلیه مشکلات رژیم خود اشاره می نمایید، تا حتی الامکان در رژیم بعدی شما اصلاح گردد. (این از نکات مثبتی خواهد بود که شما را در ادامه برنامه غذایی مصمم خواهد نمود.)
  6. شما می توانید در صورت علاقه به شرکت در جلسات رفتار درمانی گروهی با حضور دکتر فرشچی پس از ثبت نام شرکت نمایید. از لحاظ علمی ثابت شده است که افراد شرکت کننده در جلسات گروه درمانی نتایج بهتری از نظر تغییر شیوه زندگی و نهایتا تغییر وزن و جلوگیری از عوارض چاقی خواهند داشت
رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات