کلینیک های اینترنتی

 چاقی به صورت یک بیماری مزمن که خود زمینه بیماریهای متابولیک دیگر مانند دیابت، افزایش فشار خون، افزایش چربی های خون و نیز بیماریهای قلبی و عروقی را باعث می گردد نیاز به توجه فراگیر را می طلبد. شیوع چاقی و بیماریهای متابولیک وابسته بدان به طوری است که این بیماری امروزه  در اقشار مختلف جامعه و در سنین مختلف از کودکی تا سالمندی بروزمی نماید.


دسترسی به اینترنت و ارائه اطلاعات لازم در زمینه های مختلف در دنیا امکان ارائه اطلاعات مرتبط با سلامتی و نیز پیشگیری، کنترل و چگونگی مدیریت بیماریها را تسهیل نموده است. از آنجا که داشتن اطلاعات و آگاهیها می تواند بویژه در تغییر شیوه زندگی و کنترل بیمارهای مرتبط با تغذیه مفید باشد، ما سعی نموده ایم اطلاعات مفید را در این زمینه تحت عنوان کلینیک های اینترنتی ارائه نماییم. لازم به ذکر است که این اطلاعات به هیچوجه جایگزین مشاوره  تغذیه، و مراجعه به پزشک را نخواهد گرفت بلکه شما را کمک می نماید تا بتوانید در کنترل این بیماریها موفقتر عمل نمایید.
 


رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات