دریافت کالری کمتر شانس زنده ماندن را در مبتلایان به مالاریا می افزاید.
چهارشنبه 18 مرداد 1396

مطالعات جدید نشان می دهد عامل عفونی مالاریا، انگل پلاسمودیوم، می تواند وضعیت میزبان را حس نماید و از طریق تغییرات در بیان ژن، منجر به کاهش تولید مثل خود گردد. با کاهش 30 درصدی کالری مصرفی، بار انگلی کمتر شده و طول عمر میزبان انگل افزایش می یابد.
انگل های مالاریا از طریق ایجاد تغییرات در رونویسی با محیط متابولیک میزبان خود سازگاری پیدا می کنند.
محققان مواد غذایی مصرفی موش های مورد آزمایش را قبل از آلوده شدن به انگل بررسی کردند. نتایج حاکی از آن بود انگل با محیط جدید در میزبانی که کالری کمی دریافت می کند، از طریق کاهش در تکثیر خود سازگاری پیدا می کند.
محققان با بررسی چندین ژن در گونه های مختلف انگل پلاسمودیوم دریافتند برخی آنزیم های کلیدی وجود دارند که در سنجش مواد مغذی نقش مهمی ایفا می کنند. انگل هایی که آنزیم KIN را از دست داده اند، تکثیرشان در پاسخ به کاهش کالری مصرفی میزبان، کند نمی شود. به عبارت دیگر KIN به عنوان یک سنسور مواد مغذی و تنظیم کننده توانایی انگل برای پاسخ به تغییرات مواد غذایی عمل می کند.
نکته عملی: از طریق اعمال محدودیت غذایی و کاهش کالری دریافتی می توان رشد انگل را در محیط بدن محدود کرد و به طور کلی الگوی رشد آن را تغییر داد. این یافته ها نه تنها در مورد بیماری مالاریا بلکه برای سایر بیماری های عفونی نیز مفید است.
منبع:دریافت کالری کمتر شانس زنده ماندن را در مبتلایان به مالاریا می افزاید.

دریافت کالری کمتر شانس زنده ماندن را در مبتلایان به مالاریا می افزاید.


Manuel Llinás et al. “Nutrient sensing modulates malaria parasite virulence”. Nature, 2017.

 


ارسال نظر

   

   

 

 

 

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code

نظرات کاربران

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات