لوتئین و عملکرد شناختی در سالمندی
چهارشنبه 18 مرداد 1396

فواید مواد غذایی سبز رنگ مدت های زیادی است که توسط متخصصان تغذیه مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت لوتئین به عنوان یک کاروتنوئید که در طیف وسیعی از غذاها مانند کلم کیل (Kale)، اسفناج، آووکادو و تخم مرغ یافت می شود اخیراً در مطالعاتی بررسی شده است. به تازگی محققان دریافته اند لوتئین (ماده مغذی و رنگدانه ارگانیک موجود مواد غذایی) می تواند بر عملکرد شناختی اثر مثبت داشته باشد.  
لوتئین ماده ای است که به طور طبیعی در بدن انسان تولید نمی شود. بنابراین باید از طریق مواد غذایی یا مکمل تامین شود. به محض آن که لوتئین توسط بدن انسان جذب شود در بافت مغز و شبکیه چشم ها قابل مشاهده است.
محققان در مطالعه فوق این فرضیه را مطرح کردند که پیری شناختی زودتر از آنچه انتظار می رود آغاز می گردد. حتی ممکن است برخی از نشانه ها از دهه 30 زندگی قابل مشاهده باشد. در این مطالعه 60 فرد بزرگسال در محدوده سنی 25 تا 45 سال شرکت کردند. 
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در شرکت کنندگانی که سطوح بالاتر لوتئین را داشتند نسبت به افراد همسن که سطوح پایین تر لوتئین را داشتند از نظر شناختی شباهت بیشتری به افراد جوان تر داشتند.
در مطالعات آتی محققان درصدد هستند به این پرسش پاسخ  گویند که چگونه دریافت بیشتر لوتئین بر سطوح کاروتنوئید تجمع یافته در شبکیه چشم اثر می گذارد و چه میزان لوتئین واقعاً بر توانایی شناختی اثر دارد.
نکته عملی: مصرف غذاهای حاوی لوتئین شامل سبزیجات سبز رنگ و تخم مرغ سبب بهبود عملکرد شناختی در دوران سالمندی می شود.
منبع:لوتئین و عملکرد شناختی در سالمندی

لوتئین و عملکرد شناختی در سالمندی


Anne M. Walk et al. "The Role of Retinal Carotenoids and Age on Neuroelectric Indices of Attentional Control among Early to Middle-Aged Adults". Frontiers in Aging Neuroscience, 2017.

 


ارسال نظر

   

   

 

 

 

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code

نظرات کاربران

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات