نوشیدن آب فواید بی شماری برای سلامتی دارد.
شنبه 11 دی 1395

بررسی ها نشان می دهد در افرادی که مصرف آب را یک، دو یا سه لیوان در روز افزایش می دهند میزان دریافت انرژی روزانه 68 تا 205 کیلوکالری و دریافت سدیم 78 تا 235 میلی گرم کاهش می یابد. همچنین در این افراد مصرف شکر 5 تا 18 گرم و دریافت کلسترول 7 تا 21 میلی گرم کاهش می یابد.
در این مطالعه که بر روی 18300 نفر بزرگسال بالای 18 سال انجام شد، از شرکت کنندگان هر آنچه طی دوره های دو روزه که با 3 تا 10 روز از هم جدا می شدند خورده بودند و یا نوشیده بودند، پرسیده شد.
مقدار آب ساده که هر فرد مصرف کرده بود، محاسبه شد. نوشیدنی هایی مانند چای سیاه شیرین نشده، چای گیاهی و قهوه به عنوان منبع آب ساده در نظر گرفته نشد اما میزان آب آن ها به عنوان کل آب مصرف شده در طی روز که از رژیم غذایی به دست می آید، محاسبه شد.
نتایج نشان داد به طور میانگین شرکت کنندگان 2/4 لیوان آب ساده در طول روز مصرف می کردند که حدود 30 درصد کل آب دریافتی از طریق رژیم غذایی را شامل می شد. میانگین کالری دریافتی افراد 2157 کیلوکالری بود که 125 کیلوکالری از نوشیدنی های حاوی شکر و 432 کیلوکالری از مواد غذایی مانند دسرها و شیرینی به دست آمده بود.
1 درصد افزایش مصرف آب ساده در طول روز با 6/8 درصد کاهش انرژی دریافتی و کمی کاهش در دریافت نوشیدنی های شیرین، چربی، سدیم، شکر و کلسترول همراه بود. این میزان کاهش در مردان و در جوانان نسبت به میانسالان بیشتر بود. تاثیر مصرف آب ساده بر رژیم غذایی در تمام نژادها و قومیت ها، سطوح مختلف تحصیلات و درآمد و وزن های مختلف مشابه بود.
نکته عملی: افزایش مصرف آب ساده در طی روز به کاهش انرژی دریافتی منجر شده و می تواند در برنامه های کاهش وزن مفید باشد.
منبع:نوشیدن آب فواید بی شماری برای سلامتی دارد.

نوشیدن آب فواید بی شماری برای سلامتی دارد.


R. An, J. ‎McCaffrey. "Plain water consumption in relation to energy intake and diet quality among US adults, 2005-2012". Journal of Human Nutrition and Dietetics, 2016

 


ارسال نظر

   

   

 

 

 

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code

نظرات کاربران

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات