ورزش زمانی که احساس کنید برایتان مفید است، خسته کننده نخواهد بود.
چهارشنبه 18 مرداد 1396

ورزش شبیه انجام دادن یک کار سخت است. این دلیلی است که بسیاری از افراد به خاطر آن ورزش نمی کنند. اما آیا واقعاً ورزش باید منجر به تعریق شود؟ محققان معتقدند اینکه فرد حین ورزش چه حسی در مورد خود داشته باشد، نقش مهمی در این احساس فشار دارد. هنچنین گاهی اوقات استفاده از ابزار و محصولات ورزشی نیز می تواند انتخاب هوشمندانه ای باشد.
در این مطالعه از 80 فرد بزرگسال خواسته شد 30 دقیقه دوچرخه سواری کنند. پیش از آن، در مورد نظرشان نسبت به ورزش سوالاتی پرسیده شده بود. از آن ها خواسته شد تا یک تیشرت جذب از یک مارک معروف نیز بپوشند. در طول تمرین، هر 5 دقیقه یکبار در موردی فشاری که طی ورزش تجربه می کردند، پرسیده شد. قبل از تمرین، به شرکت کنندگان فیلمی پیرامون تاثیرات مثبت دوچرخه سواری بر سلامت نشان داده شد. به برخی از آنان گفته شد پیراهن مخصوص که پوشیده اند می تواند کمک مضاعفی طی دوچرخه سواری برایتان باشد، اما گروه دیگر تصور می کردند تیشرت پوشیده شده صرفاً جهت اندازه گیری میزان تعریق آن ها است.
طبق انتظار کسانی که با نگرش مثبت آزمایش را شروع نمودند، فشار کمتری را طی ورزش حس کردند. هرچه این حس نسبت به خود بیشتر بود، اثر قوی تری داشت. اعتقاد بر مفید و موثر بودن پیراهن، به افراد غیرورزشی کمک می کند که در طول تمرین کمتر احساس خستگی نمایند.
نکته عملی: استفاده هوشمندانه از ابزار و محصولات ورزشی می تواند ورزش را خوشایندتر و موفقیت آمیزتر نماید، تنها به شرطی که به آن اعتقاد داشته باشید.
منبع:ورزش زمانی که احساس کنید برایتان مفید است، خسته کننده نخواهد بود.

ورزش زمانی که احساس کنید برایتان مفید است، خسته کننده نخواهد بود.


Hendrik Mothes et al. “Do placebo expectations influence perceived exertion during physical exercise?". PLOS ONE, 2017.

 


ارسال نظر

   

   

 

 

 

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code

نظرات کاربران

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات