چای سبز خطرات رژیم غذایی غربی را می کاهد.
چهارشنبه 18 مرداد 1396

چای سبز یکی از متداول ترین نوشیدنی های مصرفی در جهان است که فوایدی را برای سلامتی به دنبال دارد. تحقیقات جدید نشان می دهد که چای سبز می تواند با پیامدهای منفی رژیم غذایی غربی مقابله کند. 
رژیم غذایی غربی به رژیم غذایی سرشار از گوشت قرمز و فرآوری شده، چربی های اشباع، کربوهیدرات تصفیه شده و قند و محدود ازنظر میوه ها، سبزیجات، غلات کامل، غذاهای دریایی و ماکیان گفته می شود. این رژیم با افزایش وزن، چاقی و دیابت نوع 2 مرتبط است. برخی مطالعات نیز نشان داده اند رژیم غذایی غربی خطر اختلال شناختی را افزایش می دهد.
محققان دریافته اند ترکیبی در چای سبز به نام اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) سبب کاهش مقاومت به انسولین، چاقی و اختلال حافظه می شود.
در مطالعه ای که اخیراً نتایج آن منتشر شده مصرفEGCG  همراه با رژیم غذایی غنی از چربی و فروکتوز احتمال مقاومت به انسولین را کاهش داد. همچنین برای اولین بار با ارائه شواهد قانع کننده مشخص شد که ترکیب EGCG به طور بالقوه با کاهش حافظه و یادگیری که با اثر رژیم غذایی غنی از چربی و فروکتوز در ارتباط است، مقابله می کند.
نکته عملی: EGCG موجود در چای سبز نه تنها با مقاومت به انسولین و افزایش وزن ناشی از رژیم غذایی غربی مقابله می کند، بلکه از مغز نیز محافظت می نماید.
منبع:چای سبز خطرات رژیم غذایی غربی را می کاهد.

چای سبز خطرات رژیم غذایی غربی را می کاهد.


Yashi Mi et al. "EGCG ameliorates high-fat– and high-fructose–induced cognitive defects by regulating the IRS/AKT and ERK/CREB/BDNF". FASEB Journal, 2017.

 


ارسال نظر

   

   

 

 

 

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code

نظرات کاربران

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات