چه رژیم غذایی برای شما مناسب است؟ 

برای شما نیز که در یک دوره رژیم درمانی بطور موفق شرکت داشته‌اید شاید این سوال مطرح باشد که چگونه پس از کاهش وزن بتوانید همچنان وزن خود را کنترلامروزه شما با رژیم‌های غذایی گوناگونی برخورد می‌کنید که همگی ادعای بهترین راه کاهش وزن را دارند. واقعیت آنست که خیلی از این نوع رژیم‌ها حتی در صورت ایجاد کاهش وزن، نیز اثرات گذرا خواهند داشت، علاوه بر آنکه با مشکلات عدیده به ویژه بیماری‌های پوستی و ضعف عمومی همراه خواهند بود. یک نکته اساسی در کاهش وزن آنست که شما باید همیشه به خاطر داشته باشید که یک روزه و یک شبه چاق نشده‌اید که بدنبال معجزه‌ای می‌‌گردید که 10-12 روزه لاغر شوید! پس چطور باید پی ببریم که یک رژیم غذایی متعادل است و به کاهش وزن پایدار و بدون عوارض منجر خواهد ش ،...

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات